Quay lại

Tin tức

2151 | 23/03/2019

Lắp ráp, đấu nối hệ thống xử lý nước sạch nhà máy nước sạch sông Đà.

1. Tủ điều khiển hóa chất

2. Bơm nước sạch

3. Tủ điều khiển nước sạch

đăng ký nhận tin mới

Cập nhật tin tức và thông tin sản phẩm mỗi ngày.