Quay lại

Cài đặt sử dụng đồng hồ MT4W Autonics

18/03/2019

Bộ điều khiển và hiển thị Autonics MT4W.

Bộ điều khiển Autonics với mã MT4W-DA-41 đầu vào analog 4-20mA.

Hình 1: Bộ điều khiển MT4W.

 Đầu tiên cần cài đặt tín hiệu đầu vào cho bộ điều khiển, ở đây ta sử dụng tín hiệu 4-20mA với ngõ vào phần cứng là chân 3-5.

Ở chế độ RUN, giữ và bấm phím MODE 3s, lần lượt hiện PR1 và In-r , chọn << và sử dụng UP DOWN để chọn 4-20 ( ứng với 4-20mA).

Ấn Mode để chuyển sang các chế độ khác diSP = SCAL, dot=0.00,HSC=11(bar) LSC=1(bar). 

HSC và LSC là giá trị hiển thị ngoài màn hình.

Ở chế độ RUN giữ MODE 5s sẽ vào cài đặt PR2, cài đặt out.t = LH.St là cài đặt 3 trạng thái được tác động Low Go High ứng với 3 cặp tiếp điểm.

Ở chế độ RUN ta ấn MODE để chọn H.SET và L.SET là các giá trị giới hạn cho mức cao và mức thấp.

Ở trên ta đã biết cách cài đặt cơ bản đồng hồ Autonics với mã hàng đơn giản, ngoài ra đồng hồ còn nhiều loại mã khác, để được hướng dẫn vui lòng liên hệ kĩ thuật hoặc sử dụng tài liệu kèm theo.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------

đăng ký nhận tin mới

Cập nhật tin tức và thông tin sản phẩm mỗi ngày.