Quay lại

Kết nối Ethernet PLC Siemens

20/02/2019

Ở bài trước, FullE đã giới thiệu về truyền thông S7 Conection giữa 2 PLC Siemens. Nhưng thực tế, khi kết nối giữa các hệ , không phải lúc nào cũng là PLC Siemens hay thậm chí là mạng Profinet mà chỉ là kết nối Ethernet thông thường, hôm nay FullE xin được giới thiệu kết nối giữa 3 PLC Siemens gồm PLC 1214C, PLC 1211C và PLC S7 200 SMART CPU SR40.

Phần cứng :

Hình 1: Phần cứng kết nối.

Kết nối Ethernet TCP/IP là kết nối đơn giản nhất, với Siemens các module PLC có thể dễ dàng kết nối với nhau và với cả các thiết bị hỗ trợ kết nối này như các dòng vi điều khiển, arduino....

Trên TIA Portal hỗ trợ kết nối mở với các dòng lệnh :

Hình 2: Các cấu trúc lệnh truyền thông.

Hình 3 : Cách 1

Hình 4: Cách 2.

Với cách 1 : Ta chỉ cần 2 khối TSEND_C là khối gửi dữ liệu và khối TRCV_C là khối nhận dữ liệu, ưu điểm là đơn giản dễ dàng kết nối.

Với cách 2. Ta sẽ có nhiều khối hàm hơn. như TCON, TDISCON để  kết nối, TSEND, TRVC để truyền và nhận dữ liệu, và 1 số khối khác, về cấu trúc như hình ở 2 cách trên.

Ta tiến hành viết chương trình kết nối.

Mở TIA, và tiến hành cấu hình các thông số phần cứng cơ bản.

Hình 5: Lựa chọn phần cứng.

Hình 6 : Lệnh gửi dữ liệu trên PLC 1.

Hình 8: Cấu hình thông số, hàm khối trên câu lệnh.

Với TSEND_C ta có các thông số sau:

- REQ : là yêu cầu, ở đâu ta tạo 1 khối tạo xung để gửi yêu cầu  liên tục.

- CONT : cài đặt kết nối 

+ 0 là disconnect

+ 1 là connect

- LEN: là độ dài số byte được gửi.

- CONNECT : khối dứ liệu để khởi tạo, chọn trong config TIA sẽ có cấu hình sẵn.

- DATA : dữ liệu gửi đi

- COM_RST : reset khối truyền

- DONE , BUSY, ERROR, STATUS : là các tín hiệu cảnh báo, trạng thái giám sát.

 

đăng ký nhận tin mới

Cập nhật tin tức và thông tin sản phẩm mỗi ngày.