Quay lại

Thanh Toán

28/09/2018

Thanh toán 40% trên tổng trị giá đơn hàng ngay sau khi ký hợp đồng .
Thanh toán tiếp 60% ngay khi có thông báo giao hàng.
Hiệu lực báo giá: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày báo giá
Người hưởng lợi: Công ty TNHH Hệ Thống Điện - Tự Động Hóa Full Electric
Số TK: 0011004247118 Tại Sở giao dịch NH TMCP ngoại thương Việt Nam. 

đăng ký nhận tin mới

Cập nhật tin tức và thông tin sản phẩm mỗi ngày.