Quay lại

HSC với S7 200 và S7 200 Smart

16/02/2019

HSC là một phần quan trọng của hệ chuyển động trong PLC. Ở bài trước FullE đã giới thiệu HSC cơ bản với S7 1200, tiếp tục hôm nay sẽ là giới thiệu bộ đếm xung tốc độ cao một cách cơ bản với PLC S7 200 và S7 200 Smart. S7 200 Smart là bộ điều khiển PLC được phát triển dựa trên S7 200 với cấu trúc lập trình, cấu trúc phần cứng gần tương tự, vì vậy FullE xin được sử dụng bộ điều khiển S7 200 Smart để nói về bài viết này.

Phần cứng:

Hình 1 : PLC S7 200 Smart

Hình 2 : Encoder

Khác với Tia Portal và PLC s7 1200, thì trên PLC s7 200 ta cần phần nắm được địa chỉ các bit điều khiển của PLC này. Các bạn có thể tham khảo thêm tài liệu.

Hình 3 : HSC của PLC.

S7- 200 cung cấp 6 bộ đếm đầu vào xung tốc độ cao. Tùy thuộc từng loại CPU và yêu cầu mà ta có thể chọn ngõ vào phần cứng.

PLC cung cấp cho chúng ta 12 Mode đọc HSC, mỗi chế độ cho ta 1 kiểu đọc xung khác nhau. Ta có thể vào phần Wizard để tạo khối điều khiển HSC có trong thư viện hoặc có thể cấu hình từng bit, ở đây để đơn giản ta làm như sau:

Ta tiến hành viết chương trinh:

HSC0_Ctrl là ô nhớ có đia chỉ SMB37 là ô nhớ để điều khiển HSC0 ( SMB36 là ô nhớ lưu trữ trạng thái của HSC0). SMB37 có các bit được định sẵn như sau:

Các bít SM37.0 SM37.1 SM37.2 sẽ không được sử dụng và có giá trị là 0. 5 bit còn lại ở đây ta xin được để là 1. với mỗi bài toán các bạn có thể cấu hình khác nhau với ý nghĩa từng bit đã được định sẵn ta sẽ gán giá trị cho các bit và có được ô nhớ SMB37.

2 câu lệnh tiếp theo sẽ cho ta chọn chế độ cũng như ô HSC nào được cấu hình và sử dụng.

Cuối cùng là lưu lấy giá trị HSC đọc được. HC0 là ô nhớ được cấu hình để lưu lại giá trị HSC.

Ngoài SMB36 để lưu trạng thái, SMB37 để điều khiển thì HSC0 còn các ô nhớ đặc biệt SMD38 để lưu giá trị tức thời chính là HC0 ta vừa sử dụng và SMD42 để setup giá trị bắt đầu đếm.

Để hiểu rõ hơn các bạn có thể sử dụng F1 để giải thích trên phần mềm hoặc liên hệ kĩ thuật để được giải đáp.

Trên đây FullE đã giới thiệu cơ bản để tạo 1 chương trình đọc xung tốc độ cao cho PLC s7 200 và S7 200 Smart.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

đăng ký nhận tin mới

Cập nhật tin tức và thông tin sản phẩm mỗi ngày.