Quay lại

Truyền thông USS biến tần V20, MM420 với S7 1200

25/08/2020

Hình 1: Truyền thông USS.

USS là phương thức truyền thông do Siemens phát triển, nó dựa trên nền tảng truyền thông vật lý Modbus RS485.

USS với cách cấu hình và cái đặt dễ dàng chuyên nghiệp thực sự mang tới lợi thế với hệ tích hợp tự động hóa cao như siemens. Hình trên là sơ đồ kết nối theo phương thức đó.

Phần cứng :

Hình 2: PLC S7 1200 với Module truyền thông RS485.

Hình 3 : Biến tần Siemens MM420, V20 giao thức kết nối là như nhau

Hình 4: Cấu hình phần cứng.

Ta cần lựa chọn PLC, module truyền thông RS485.

Chân 3 của Module CM1241 nối với chân P+ của biến tần V20

Chân 8 của Module CM1241 nối với chân N- của biến tần V20

Hình 5: Các thông số cái đặt.

USS dựa trên nền tảng Modbus vì vậy các thông số về khung truyền cần được cài đặt và nó phải giống với trên biến tần MM420, V20

Trên biến tần MM420, V20 ta cũng phải cài các thông số trên, để có thể kết nối ta chọn các thông số P0700 và P1000 lần lượt theo kiểu điều khiển điểm đặt USS. Các thông số MM420, V20 như sau:

- P0700 : chọn 5.

- P1000 : chọn 5.

- P2010 : Tốc độ baud rate (chọn 8)

+ 3 : 1200

+ 4 : 2400

+ 5 : 4800

+ 6 : 9600

+ 7 : 19200

+ 8 : 38400

+ 9 : 57600

- P2011 : Địa chỉ USS của biến tần MM420, V20

- P2012 : Chiều dài PZD USS là số từ có độ dài 16bit

- P2013 : Chiều dài PKW USS.

Hình 6: Thư viện USS.

Trên TIA Portal, Siemens cung cấp thư viện kết nối USS với 4 khối hàm chính.

USS_PORT : Khai báo, cấu hình cổng liên kết với mạng USS.

USS_DRV : Điều khiển một thiết bị trên mạng USS, ở đây US_DRV cung cấp khả năng tắt mở, điều khiển tần số cho biến tần Siemens.

USS_RPM : PLC đọc thông số từ biến tần Siemens.

USS_WPM : PLC viết thông số xuống biến tần.

Mỗi một Module  RS485 có khả năng kết nối với 16 thiết  bị USS trên một mang truyền.

Hình 7 : Tạo hàm ngắt.

Tiếp theo ta sẽ tạo 1 hàm ngắt để cấu hình cổng kết nối USS. bên trong hàm này sẽ là khối USS_PORT.

Hình 8: Cổng tạo kết nối USS.

Với hàm này ta cần khai báo địa chỉ cổng USS là địa chỉ phần cứng của module RS485 và tốc độ truyền, ở đây giống như trên biến tần MM420, ta sẽ chọn tốc độ là 9600.

Hình 9 : Điều khiển biến tần.

Tại hàm Main ta cấu hình như sau:

RUN: Cho phép chạy

F_ACK : Reset lỗi biến tần.

DIR : cho phép đảo chiều quay, tín hiệu này kết hợp với tốc độ đặt mang giá trị âm dương sẽ là đặc tính quay của biến tần.

DRIVE: Địa chỉ USS của biến tần, ở đây ta chọn là 11.

PZD_LEN: chiều dài khung truyền.

SPEED_SP: Tốc độ truyền cho biến tần, ở đây giá trị SPEED sẽ tính theo %, là tỉ lệ trong dải 0 - 50 Hz.

Ví dụ : SPEED_SP=50, tương ứng 50%, vậy tần số đặt sẽ là 25Hz.

Cuối cùng ta download chương trình và tiến hành thử nghiệm.

Video:

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------

đăng ký nhận tin mới

Cập nhật tin tức và thông tin sản phẩm mỗi ngày.