Quay lại

Tin tức

1994 | 21/05/2020

I.Nguyên lý điều khiển nồng độ DO trong bể 

Máy thổi khí điều khiển tự động duy trì áp lực đường ống

Mỗi bể sục khí có 2 chế độ vận hành.

- Chế độ 1:Vận hành theo lưu lượng khí bởi người vận hành cài đặt.

+ PLC sẽ tính toán điều khiển độ đóng mở của van tuyến tính

- Chế độ 2:Điều chỉnh DO tự động.

+Bộ điều khiển PLC sẽ điều khiển tự động nồng độ DO bằng sự đóng mở của van . Khi van điều khiển tự động theo phần trăm sẽ thay đổi áp suất đường ống.Máy thổi khí sẽ tự động tăng giảm tần số để ổn định áp suất đường ống.

 

I.Nguyên lý điều khiển nồng độ DO trong bể 

Máy thổi khí điều khiển tự động duy trì áp lực đường ống

Mỗi bể sục khí có 2 chế độ vận hành.

- Chế độ 1:Vận hành theo lưu lượng khí bởi người vận hành cài đặt.

+ PLC sẽ tính toán điều khiển độ đóng mở của van tuyến tính

- Chế độ 2:Điều chỉnh DO tự động.

+Bộ điều khiển PLC sẽ điều khiển tự động nồng độ DO bằng sự đóng mở của van . Khi van điều khiển tự động theo phần trăm sẽ thay đổi áp suất đường ống.Máy thổi khí sẽ tự động tăng giảm tần số để ổn định áp suất đường ống.

II. Sơ đồ công nghệ

III. Danh mục thiết bị

- Van điện điều khiển tuyến tính

- Cảm biến áp suất đường ống

- Cảm biến đo lưu lượng đường ống

- Cảm biến đo oxy hòa tan.

III. Hàm điều khiển

 

 

 

1.Hàm điều khiển máy thổi khí

2.Hàm điều khiển valve

---------------------------------------------------------------------------------------

 

đăng ký nhận tin mới

Cập nhật tin tức và thông tin sản phẩm mỗi ngày.