Quay lại

Tin tức

1315 | 22/06/2021

Dự án lăp ráp tủ điều khiển nước sạch  - 2021

1. Tủ điều khiển rửa lọc

2. Tủ điều khiển nước sạch 12.000m3 và 10.000 m3

4. Test PLC tủ khi lắp ráp hoàn thiện

đăng ký nhận tin mới

Cập nhật tin tức và thông tin sản phẩm mỗi ngày.